Na ogled smo postavili slike in skulpture dveh mariborskih umetnikov, Irene Gajser in Marijana Mirta, ki s svojimi deli razkrivata sublimno mejo med vidnim in nevidnim, intimnim in javnim, zaznavnim in spregledanim …, ki nam ponujata pot k lepemu in skrivnostnemu …, k umetnosti, ki nas pravzaprav navdihuje in osmišlja. Zmeraj!

Stanka Gačnik


No Files Selected for Lightbox.